1

Головна » 1   

o     Статут навчального закладу

o     Ліцензії на провадження освітньої діяльності

o     Структура та органи управління закладом

o     Кадровий склад вчителів закладу

o     Освітні програми, що реалізуються в закладі

o     Територія обслуговування, закріплена за закладом

o     Фактична кількість учнів закладу

o     Мова освітнього процесу

o     Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

o     Матеріально-технічне забезпечення закладу

o     Результати моніторингу якості освіти

o    Річний звіт про діяльність закладу

o     Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

o     Правила прийому до закладу

o     Перелік додаткових освітніх послуг

o    Інформація про використання публічних коштів